Sök lediga jobb

Vi söker en närvårdare för vår kund i Uleåborg.
Vi förutsätter god yrkesskicklighet, erfarenhet av vårdarbete samt god interaktionsförmåga. Möjlighet att använda egen bil är nödvändigt.

Vi önskar att du har ett energiskt arbetssätt och initiativförmåga, samt förmåga att arbeta i ett team. I arbetet behövs god interaktions- och samarbetsförmåga samt social kompetens.

Skicka din ansökan per e-post
teppo.kakkonen@svm.fi
eller ring 050 309 6199

Med ditt tillstånd kontrollerar vi tidigare referenser.

Vi söker en asbestsanerare för vår kund i Uleåborgsområdet. Tidigare erfarenhet av asbestsanering är inte nödvändigt, men ses som en stor fördel. Vi förutsätter att du som söker har initiativförmåga och en god och energisk attityd till arbetet. Ett gällande Arbetssäkerhetskort och tillstånd för asbestsanering är nödvändiga i uppgiften.

Om du känner igen dig i beskrivningen, skicka din arbetsansökan per e-post: arttu.rahikkala@svm.fi eller ring 050 361 6183

Vi kontrollerar tidigare referenser.

Vi söker en ställningsassistent för vår kund i Uleåborgsområdet. Arbetet gäller huvudsakligen ställningsmontering i industrin, men ibland också montering av fasad- och väderskydd.

Tidigare erfarenhet av ställningsarbeten är inte nödvändig, men ses som en stor fördel.

Vi söker personer med en hög arbetsmoral, vilja att lära sig nya saker och en god fysisk kondition.

Ett gällande Arbetssäkerhetskort är nödvändigt i uppgiften. Vid behov kan vi ordna Arbetssäkerhetskortsutbildning. Platserna tillsätts så fort vi hittar lämpliga personer.

Om du blev intresserad av arbetet, skicka din ansökan per e-post: arttu.rahikkala@svm.fi och skriv som rubrik ”Ställning Uleåborg”)

Vi kontrollerar sökandens tidigare referenser.

Vi söker en kunnig grävmaskinsförare för vår kund i Uleåborg.

Vi önskar att du som söker har tidigare erfarenhet av arbetet som grävmaskinsförare.
Det är till fördel för sökanden att kunna köra grävmaskin på hjul samt att ha Arbetssäkerhets- och vägsäkerhetskort.

Är du energisk och inte rädd att arbeta och du blev intresserad av arbetet, skicka din ansökan per e-post.
teppo.kakkonen@svm.fi
Eller ring 050 309 6199

Med ditt tillstånd kontrollerar vi tidigare referenser.

Vi söker en hemstädare för heltidsanställning för vår kund i Uleåborgsområdet.
Möjlighet att använda egen bil är nödvändigt.
Vi önskar att du som söker har en energisk, positiv och glad attityd till arbetet. All tidigare erfarenhet av städarbete är till nytta. Arbetet inleds så fort vi hittat en lämplig person.

Om du tycker om städarbete och har en energisk attityd till arbetet, skicka så fort som möjligt din ansökan per e-post till teppo.kakkonen@svm.fi
eller ring 050 309 6199

Med ditt tillstånd kontrollerar vi tidigare referenser.

Vi söker städare för vår kund i Uleåborgsområdet. Arbetet gäller städning av trappor samt underhållsstädning i affärslokaler.
Körkort i kategori B är nödvändigt, men bil är inte obligatoriskt.

Vi önskar att du som söker har en energisk, positiv och glad attityd till arbetet. Vi utbildar dig för uppgiften, men all tidigare erfarenhet av städarbete ses som en fördel.
Arbetet inleds så fort vi hittat en lämplig person.

Om du tycker om städarbete och har en energisk attityd till arbetet, skicka så fort som möjligt din ansökan per e-post till markus.leskinen@svm.fi

Med ditt tillstånd kontrollerar vi tidigare referenser.

Vi söker en energisk schaktningsarbetare för vår kund i Uleåborg.
Vi förutsätter att du som söker har kompetens om olika typer av jordschaktningsarbete.

Dessutom är det till nytta om du har ett gällande Arbetssäkerhets- och vägsäkerhetskort.

Är du energisk och initiativrik och du blev intresserad av arbetet, skicka din ansökan per e-post
teppo.kakkonen@svm.fi
Eller ring 050 309 6199

Med ditt tillstånd kontrollerar vi tidigare referenser.