Blev du intresserad? Lämna en ansökan

När de uppgifter som begärts med detta formulär lämnas till Suomen Vuokramestarit Oy, ger uppgiftslämnaren sitt samtycke enligt dataskyddsförordningen till att nämnda uppgifter registreras i Suomen Vuokramestarit Oy:s register över arbetssökande och att uppgifterna används i enlighet med dataskyddsbeskrivningen för nämnda register.