Behöver du arbetskraft tillfälligt eller för en längre tid, eller behöver du hjälp i rekryteringsprocessen?

Vi förmedlar yrkeskunniga och motiverade arbetstagare för företagens individuella behov. Vare sig ditt behov gäller en längre eller kortare period, söker vi lämpliga arbetstagare för ditt företag. Vi intervjuar varje potentiell sökande och väljer ut de lämpligaste kandidaterna för uppgiften i fråga.

Vi kan också göra det slutliga valet eller ditt företag kan själv välja den bästa bland de lämpliga. Vi avtalar om verksamhetssättet i samband med uppdraget enligt rekryteringsbehovet och uppgiften.

Arbetskraftshyrning är ett riskfritt sätt att rekrytera och ger en möjlighet att bedöma arbetstagarens lämplighet för arbetsuppgiften och arbetsgemenskapen före permanent anställning. Du kan anställa arbetstagaren i ditt företag efter att avtalet om hyrning gått ut.

Vi fakturerar ditt företag endast för utförda arbetstimmar och vi svarar för eventuella kostnader för sjukledighet.

Arbetsgivare, behöver du ytterligare kompetent arbetskraft?